تبلیغات
Other sky - افسوس
سه شنبه 26 خرداد 1388

افسوس

   نوشته شده توسط: جولی    نوع مطلب :نوشته ها ،

کاش رویا هایمان روزی حقیقت می شدند... تنگنای سینه ها دشت محبت

 می شدند... سادگی مهر و صفا قانون انسان بودن است... کاش

قانونهایمان یک دم رعایت می شدند ...اشکهای همدلی از روی مکر است

 و فریب ...،کاش روزی چشم هامان با صداقت می شدند... گاهی از غم

می شود ویران دلم ...، کاشکی دلها همه مردانه قسمت میشدند

اینک برایم اشک بریز - اینک زمان برای جسارت تنگ است - شانه هایت را

لمس نکرده ربودند و نهایت تمام حرف هایمان شد ... افسوس - چقدر غریبه

شده ایم - اینک فقط من و تو هستیم - تنهای تنهای تنها